Baza Instytucji i Firm
Czym jest Biff? Usuń swoje dane

Usuń swoje dane

Jeżeli na podstawie art. 21 RODO wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i nie chcesz, żebyśmy dalej je przetwarzali, wypełnij poniższy formularz:

UWAGAPodane poniżej dane będą służyły tylko i wyłącznie celem identyfikacji Twoich danych w naszych zbiorach i nie będą wykorzystywane w innym celu.

Administratorem danych jest ZN Direct Sp. z o.o., al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4G lok.4, 05-077 Warszawa, NIP 952-222-28-33. Powyższe dane są zbierane w celu identyfikacji danych w naszych zbiorach i ich usunięcia. Więcej informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy dane znajduje się w naszej Polityce Prywatności