Baza Instytucji i Firm
Czym jest Biff? Usuń swoje dane

Czy można legalnie kupić bazę danych?

Bazy danych to dla firm niezwykle cenne źródło informacji o klientach, które mogą posłużyć do planowania i wdrażania skutecznych działań marketingowych. Tworzenie takiej bazy od podstaw jest trudne, wymaga niezwykłej cierpliwości i doskonałej organizacji. Dlatego tak kuszącą opcją wydaje się zakup bazy danych. Czy to się opłaca? Czy jest legalne? Wyjaśniamy! 

Regulacje prawne – krajowe i zagraniczne

Kupno i sprzedaż baz danych jest uregulowane prawnie w różnych ustawach krajowych i zagranicznych. Trzeba jednak jasno wskazać, że nie jest przez nie zakazany. W Unii Europejskiej, Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadza ścisłe wytyczne dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Każdy, kto zajmuje się danymi osobowymi musi przestrzegać tych i innych przepisów, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), a także zapisów prawa telekomunikacyjnego (PT).

Odpowiednia ochrona danych osobowych

Jeśli baza danych zawiera dane osobowe, kupujący powinien w pierwszej kolejności upewnić się, że zostały one pozyskane w sposób legalny. Niezbędne jest też to, aby osoby znajdujące się w bazie wyraziły wcześniej zgodę na ich przetwarzanie, bez tej zgody są praktycznie bezużyteczne. Poza zgodą liczy się jeszcze świadomość osób z bazy konsumenckiej – czy zostały one poinformowane, w jakim celu ich dane są gromadzone? Czy zgodziły się na ich rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim? Jeśli tak, to nabycie bazy danych na zasadzie licencji może się powieść bez konsekwencji prawnych. 

Licencja – podstawa do udostępnienia bazy danych

Zakup bazy danych często wymaga odpowiedniej licencji lub umowy. Sprzedający musi mieć prawo do udostępnienia danych, a umowa musi jasno określać, w jaki sposób dane mogą być wykorzystane. Nieprzestrzeganie tych warunków może prowadzić do naruszenia prawa i poważnych konsekwencji finansowych. 

Legalność nabycia licencji 

Czy można legalnie kupić bazę danych? Tak, bo przepisy polskiego i europejskiego prawa nie mówią o niedopuszczalności takiego działania. Jednak warto współpracować w tym zakresie z profesjonalną firmą, która pozyskuje wartościowe dane, a następnie przetwarza je i udostępnia zgodnie z RODO i innymi przepisami. Legalny zakup bazy danych to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także etyki i odpowiedzialnego podejścia do danych, które należy odpowiednio chronić, mając na uwadze dobro i komfort innych ludzi. Działania zaplanowane na pozyskanych danych mogą wtedy przynieść firmie realne korzyści. 

Inne artykuły